Поради големия брой участници, записали са за Семинара- Командироване на служители в чужбина, организиран от Лейнонен България, мероприятието ще бъде преместено в зала Изток на Софарма Бизнес Тауърс Сграда А, ул. Лъчезар Станчев 5, 1756 София.

1.11.2016, регистрация 13:30-14:00ч 

Очакваме Ви!