Запазват се размерът в проценти и съотношенията в разпределението на осигурителните вноски между работодател и работник.

Периодът, от който се изчислява паричното обезщетение за майчивство, отново се връща на 24 месеца, след като в началото на 2014г бе намален от 24 на 18 месеца.