От началото на годината влизат в сила нови Специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица.

Тези  режими не са задължителни, но дават възможност на доставчиците на електронни услуги да плащат данък за доставките си в страната, където са установени (обслужване от типа „мини едно гише“ (MOSS)), за разлика от стария режим, който ги задължаваше да имат регистрация във всяка страна-членка, в която извършват доставки към данъчно незадължени лица.