От началото на 2015 отпада облагането с данък при източника на доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, получени от фирми – свързани лица, установени в държава - членка на Европейския съюз (при изпълнение на някои допълнителни условия).