Данъчните декларации, които ще се попълват тази година, са изцяло обновени и опростени. Така например удържаните и внесени през 2014 г.осигурителни вноски се посочват общо, а не разбити по фондове. Всичко за новата декларация можете да прочетете тук.

От тази година за подаването на данъчна декларация онлайн НЕ се изисква притежаването на електронен подпис. За целта е нужно само наличието на персонален идентификационен код (ПИК). Той се получава безплатно от офиса на НАП по постоянен адрес на физическото лице. Всеки, който подаде онлайн декларацията си до 31 март, ще ползва 5 на сто отстъпка от дължимата сума.