Криминализира се укриването на задължителните осигурителни вноски в големи размери – над 3000 лв. Работодатели, които не плащат осигуровки върху реалните възнаграждения на служителите си, са заплашени от глоби и лишаване от свобода от 1 до 6 години.