Срокове за плащане на данък сгради и такса смет – тази година те могат да се внасят на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври, като има възможност да се спестят 5%, ако се внесе цялата сума в срок до 30 април 2015.