Семействата с до три деца ще могат да ползват данъчни преференции от тази година. С 200 лева ще се намалява годишната данъчна основа на единия родител за първо дете. За две деца намалението на данъчната основа ще е 400 лева, а за три - 600 лева. За отглеждане на дете с над 50% степен на увреждане, годишната данъчна основа се намалява с 2000 лева.