От началото на 2015 г. транспортните фирми, които превозват товари от и до товарни пунктова на територията на Германия са длъжни да докажат, че плащат на шофьорите си брутна работна заплата, не по-малка от 8,50 евро/час. От това задължение засега са освободени само фирмите, извършващи транзитни превози през територията на Германия.  Митническита власти на федералната република са публикували общи указания за елементите от възнагражденията на шофьорите, които могат да бъдат разглеждани като част от тази заплата.

За подробни инструкции относно действията, които българските работодадетели е необходимо да предприемат  във връзка с прилагането на този закон, моля свържете се с офиса на Лейнонен България.